ผมเป็นคนโชคดี มีบุญได้กินนอนที่นี่ คงอยู่วัดจนตาย

ผมเป็นคนโชคดี

มีบุญได้กินนอนที่นี่

คงอยู่วัดจนตาย

ผมเป็นสามเณรวัดชนะสงคราม คณะ ๑๑ อยู่กับพระศรีสุทธิพงศ์ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติการาม มรณภาพแล้ว เมื่อ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒) ท่านมาสร้างสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส ที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐

มีอยู่คืนหนึ่งท่านเรียกเข้าไปพบในกุฏิ แล้วให้ช่วยนับธนบัตร ที่ท่านเก็บรวบรวมไว้ในกล่องกระดาษ เป็นแบงค์เก่า ๆ ๒๐, ๕๐ มีเหรียญด้วยหลายร้อย จัดใส่ซองประมาณ ๓๕ ซอง จำได้ว่า ซองละ ๙๐๐ บาท แล้วท่านชวนนั่งรถแท็กซี่มาที่สถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส (ขอเล่าที่นี่เลยนะครับ ท่านมีรถประจำตัวใช้ก่อนจะขึ้นเป็นพระราชาคณะชั้นเทพไม่กี่ปีเอง ไปไหนมาไหน แท็กซี่ตลอด) ท่านมาถวายปัจจัยให้สามเณรเป็นค่าพาหนะเดินทางกลับบ้านเมื่อสิ้นสุดภาคเรียน

ผ่านมา ๓๖ ปีแล้ว ไม่คิดว่า สิ่งที่เป็นบุญ เป็นกุศล วนกลับมาซ้ำอีก เมื่อคืน ณ อาคารพักชั่วคราว โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย กลางทุ่งรางพิกุล ผมได้ช่วยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ นับปัจจัยใส่ซอง เหมือนกันครับ แบงค์ ๒๐ ที่ท่านเก็บรวบรวมไว้นั่นแหละครับ ท่านไปสวดมนต์ฉันเพล ไปกิจนิมนต์ ได้ปัจจัยจากญาติโยมมาท่านก็เก็บรวบรวมไว้ นำมาสร้างมาทำบุญ ญาติโยมที่ทำบุญกับท่านได้บุญเพิ่มอีกหลายเท่า

วันนี้ ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๔ รูป ได้รับเมตตากันอย่างทั่วถึง

ผมเชื่อว่า พระเถระทั้ง ๒ รูป ท่านเกิดมาเพื่อบรรพชาอุปสมบท เป็นพระเถระสืบทอดพระปริยัติศาสนา สืบทอดระบบการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ

ผมโชคดีจริง ๆ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง