ผลงานลูกหลานสวย ๆ ทั้งนั้น โยมพ่อ โยมแม่ โยมญาติ ๆ ผู้ปกครอง เดินชมให้คะแนน

ผลงานลูกหลาน

สวย ๆ ทั้งนั้น

โยมพ่อ โยมแม่ โยมญาติ ๆ

ผู้ปกครอง เดินชมให้คะแนน

ตัดสินใจไม่ถูก

ไม่คาดคิดความคิดสร้างสรรค์ กองนั้นก็สวย กองนี้ก็งาม ลูกหลานอยู่บ้านก็ดูธรรมดา มาอยู่ที่นี่ เริ่มเปลี่ยนแปลง

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง