พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง

ขอพระองค์
ทรงพระเจริญ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้อัญเชิญ ผ้าไตร สังฆทานพระราชทาน ถวายแด่พระมหาบรรจบ ขนฺติโก, พระเทพสุวรรณ​เมธี ณ ลานมณฑลกรรมฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
พระเทพสุวรรณเมธี ประธานคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้าง ได้นำชมนิทรรศการประวัติความเป็นมา วาระครบรอบ ๑ ปี แห่งการสร้างและพัฒนา นำชมพื้นที่โดยรอบโครงการก่อสร้างอนุสาวรีย์อุทยานลานธรรมพระกรรมฐาน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง