พระสงฆ์นวกะ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป เดินธรรมยาตราจาริก

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ครบ ๑๕ วัน ๑๕ คืน

ธรรมยาตราจาริก

พระธรรมวชิราจารย์ นำพระวิปัสสนาจารย์ พระสงฆ์นวกะ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป เดินธรรมยาตราจาริกจากมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ไปวัดประชาราษฏร์บำรุง (วัดรางหมัน) เพื่อกราบนมัสการหลวงปู่พระราชมงคลวชิราคม (แผ้ว ปวโร) ระยะทางเดิน ๔.๕ กิโลเมตร

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง