พลังชาวบ้าน ที่จะรับเป็นผู้อุปถัมภ์ ทำบุญตักบาตรศากยบุตรสามเณรสีหะ

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
๑๔ เมษายน ๒๕๖๕
<<<>>>
พลังชาวบ้าน ที่จะรับเป็นผู้อุปถัมภ์ ทำบุญตักบาตรศากยบุตรสามเณรสีหะ ในไม่ช้า คงปรากฏภาพลูกหลานสามเณร ออกรับอาหารบิณฑบาตรตามไร่นา ปลายสวน หลายร้อยรูป อาจเป็นไปได้ที่จะมีสามเณรเกือบ ๑ พันรูป ในอนาคต ที่นี่ คือ ราชวิทยาลัย ที่จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ Pali English Program
พลังศรัทธาพุทธบริษัท ภาพชุมชนชาวบ้าน มาร่วมบุญ “บุพพเปตพลี” ต่างคนต่างนำอาหารคาวหวานมา ภาพชาวสวน แบกกล้วย ผลไม้ จากสวน มาแจกมาต้อนรับ เป็นของฝากพี่น้องต่างถิ่นที่มาร่วมทำบุญ
พลังชาวบ้านพี่น้องชาวสวนรางพิกุล ไม่ธรรมดาเลยจริง ๆ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง