พิธีตักบาตร เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

พิธีตักบาตร

เชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

และ​ซาบซึ้งในเมตตาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

นางฐิติรัตน์​ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

ขอเชิญสาธุชน ร่วมทำบุญตักบาตร ๑ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ทุกวัน ณ มณฑลนฤพาน อุทยานลานธรรมกัมมัฏฐาน โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ในเวลา ๑๐.๐๐ น.

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง