พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ ท่านห้ามผมไม่ให้โพส เกี่ยวกับการบริจาคทำบุญของท่าน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

พี่จำได้ไหมครับ ?

ผมอยากจะเขียนเล่าอะไรบางอย่าง เกี่ยวกับการบริจาคทานของมหาอุบาสก ความจริงแล้ว พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ ท่านห้ามผมไม่ให้โพส เกี่ยวกับการบริจาคทำบุญของท่าน “… เวทย์จะโพสหรือไม่โพส พี่ก็ทำบุญตามปกติของพี่อยู่แล้ว …”

การทุ่มเททำงานอย่างหนักของท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์และผม ถือว่า เป็นการตอบแทนปฏิการทานที่สาธุชนยกปัจจัยเหนือเศียรเกล้า อธิษฐานแล้วทำบุญ ผมคิดว่า ความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งของผมคือการทำกราฟฟิค (วิชาครูพักลักจำจากการทำงานออกแบบปกหนังสือโครงการคัมภีร์บาลีสัททาวิเสส) ผมมีความสุขมาก นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้เป็นวัน ๆ ถ้าได้ทำงานออกแบบกราฟฟิค และงานเขียนโปรแกรมบาลีคอมพิวเตอร์

การทำกราฟฟิคอนุโมทนาบุญผู้ร่วมบริจาค เป็นความสุขของผม ที่ได้ทำในสิ่งที่ชอบ เมื่อโพสอนุโมทนาบุญ ผมเข้าใจว่า ผู้บริจาคและสาธุชนที่เห็นและทราบคงได้อนุโมทนาบุญ ได้บุญด้วยกัน

สิ่งที่ผมอยากเล่าถึง พี่พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ คือ สิ่งที่เอาไปย่อทำกราฟฟิคสั้น ๆ ไม่ได้ แต่ขอเขียนเล่าสั้น ๆ ครับ

เมื่อประมาณกลางปี ๒๕๖๔ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้ให้ผมรวบรวมประวัติท่านพันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ไว้ เผื่อได้นำเสนอขอรางวัล ปฏิการคุณตอบแทนที่ได้อุทิศตนให้กับงานพระศาสนา ผมจึงแจ้งท่าน ให้รวบรวมประวัติ ท่านถามผมว่า “จะเอาไปทำอะไร?” ผมจึงแจ้งเจตนาวัตถุประสงค์ของท่านอาจารย์เจ้าคุณให้ทราบ

พี่พันโทไพโรจน์ ตอบทั้งทางโทรศัพท์ และส่งข้อความไลน์ “ถ้ามีคนอื่น ควรเสนอให้รางวัลคนอื่นไปก่อน จะได้จูงใจให้มาช่วยกันอุปถัมภ์ สำหรับผมจะมีรางวัลหรือไม่มีรางวัล ก็ทำบุญตามปกติอยู่แล้ว พระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา ให้รางวัลพี่มาตลอดทั้งชีวิตแล้ว…”

ถึงท่านจะปฏิเสธรางวัลใด ๆ ก็ตาม ผมก็ได้ประวัติท่านมาย่อ ๆ ยอดการบริจาคไปตามวัดต่าง ๆ หลายวัด โดยใส่เครื่องหมาย ฯลฯ ไว้ และเขียนกำกับมาว่า “… เอาแบบย่อ ๆ นะ เพราะไม่ค่อยได้จดบันทึกไว้ ยิ่งช่วงกฐินผ้าป่า แต่ละปีไปเป็นประธานหลายวัด ทำมาหลายสิบปี แทบจะไม่ได้จดไว้เลย…”

ถ้าผมถาม “พี่จำได้ไหม? ทำบุญที่นี่ เท่าไหร่แล้ว” ผมเชื่อว่า คำตอบที่ผมจะได้รับ คือ “จำไม่ได้ ไม่ได้จดบันทึกไว้”

ผมอยากสรุปยอดทานการบริจาคของพี่ พันโท ดร.ไพโรจน์ พนารินทร์ ไว้ในโพสนี้ เนื่องในโอกาสครบ ๒ ปี ขึ้นปีที่​ ๓​ แห่งการเปิดบัญชีบุญ “กองทุนการศึกษาบาลีพันโทไพโรจน์ พนารินทร์” และอีกเหตุผลหนึ่งที่สำคัญ คือ ยอดบริจาค รายการที่ ๔ ลองดู รายการที่ ๔ ครับ คืออะไร

๑. อุปถัมภ์ทุนการศึกษานิสิตเปรียญธรรม ๙ ประโยค เรียนต่อปริญญาเอก ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาท)

๒. บริจาคเพื่อซื้อที่ดิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท) เมื่อยกเลิกการซื้อที่ดิน และได้รับการบริจาคที่ดินจากหลวงพ่อพระมหาบรรจบ จึงแจ้งวัตถุประสงค์ เปลี่ยนเป็น สร้างกุฏิถวายหลวงพ่อ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท พัฒนาภูมิทัศน์อุปถัมภ์โครงการ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๓. อุปถัมภ์รายเดือน ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเดือนที่ ๑ ถึงปัจจุบัน รวม ๒๕ เดือน เป็นเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนบาท)

๔. จ่ายค่าก่อสร้างฉุกเฉิน (เงินในโครงการไม่พอจ่าย) ๒ งวด ๆ ละ ๘๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ง ๒ ครั้ง ปลายฝน ปี ๒๕๖๔ อาจารย์เจ้าคุณและผม กินไม่อิ่ม นอนไม่หลับ เมื่อผู้รับเหมาส่งงวดงานขอเบิก ผมกัดฟันโทรบอกพี่พันโทไพโรจน์ เงินหมดไม่พอจ่าย คำตอบสั้น ๆ “พี่จัดการให้เอง ขอเลขที่บัญชีผู้รับเหมาด่วนเลย”

รวมทั้ง ๔ รายการ เป็นเงิน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง