พี่หน่อย / คุณป้าหน่อย

พี่หน่อย / คุณป้าหน่อย

Noi Bond มาจากอังกฤษ อยู่ Plymouth พลิมัธ สถานที่ตั้ง WBDO World Bhuddist Dhammaduta Organization ที่ตั้งองค์การพระธรรมทูตโลก และที่สมัชชาทั่วโลก เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย จีน อินเดีย เนปาล ยุโรป อังกฤษ อเมริกา จากทั่วโลก

พึ่งเดินทางถึงประเทศไทย ยังไม่ได้พักเลย ตรงมาหาหลาน ๆ ซื้อขนมจากอังกฤษมาฝาก พาหลาน ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะเล่นเกม ถามตอบทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สนุกสนาน ถวายทุนการศึกษาทั้งสกุล ดอลล่าห์ และสกุล ปอนด์

ฟังหลาน ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ อนุโมทนา ให้พร ๓ ภาษา Pali Thai English หลาน ๆ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ดีใจ รับซองปัจจัย ดอลล่าห์ และ ปอนด์ เดินนำป้าหน่อย เที่ยวชมสะพานไทยทำดอเซ็ท ที่พี่น้องญาติโยม นำโดย ลุงหนุ่ม ลุ่มลำโขง พากันทอดผ้าป่าเป็นคณะแรก ๆ ที่มาช่วยสร้าง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง