พุทธชินวงศ์สิทธาคาร มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

พุทธชินวงศ์สิทธาคาร

มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส

๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิรเมธี (มีชัย วีรปญฺโญ รศ.ดร.) รองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้กำหนดให้มีพิธีทำบุญทักษิณานุปทาน อุทิศถวายเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีศิษยานุศิษย์มาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก มีท่าน พลตำรวจโท ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผบช.ภ. ๗ เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

และท่านประเสริฐ เตชะวิบูลย์ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐตูนิเซีย ประจำประเทศไทย พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมอนุโมทนา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง