ภัตตาหารเพลพระราชทาน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

โดยเสด็จพระราชกุศล

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

วันนี้ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ขออนุโมทนาบุญ ดร.ภาณุวัฒน์ สะสมทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยภรรยา ดร.ชุตินันท์ สะสมทรัพย์ ได้มาปฏิบัติหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานโดยเสด็จพระราชกุศล ถวายพระสงฆ์ พระวิปัสสนาจารย์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ ปฏิบัติกัมมัฏฐานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในการนี้ พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพวชิรวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นประธานสงฆ์ มีนายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ข้าราชการหัวหน้าส่วนงาน พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล จำนวนมาก

นอกจากนั้น คุณแม่สุภาพร สะสมทรัพย์ ยังได้นำภัตตาหาร มาสมทบ ทั้งถวายเป็นภัตตาหารเพล และเลี้ยงรับรองคณะสาธุชนที่มาร่วมบุญอีกด้วย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง