ภัตตาหารเพลพระราชทาน น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

และด้วยความซาบซึ้งในเมตตาของท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี

นายปราณสุวีร์ อาวอร่ามรัศมิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม ทำหน้าที่เชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายแด่พระสงฆ์ นายนรินทร์ นรากรนิธิกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ทำหน้าที่พิธีกร ประกอบศาสนพิธี โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

วันพรุ่งนี้ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ วันสุดท้ายโครงการ พระธรรมวชิราจารย์ จะนำพระวิปัสสนาจารย์ พระนวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ เดินธรรมจาริก ไปยังวัดรางหมัน กำหนดออกเดินธรรมจาริกในเวลา ๐๘.๐๐ น.

๐๙.๓๐ น. เดินธรรมจาริกถึงวัดรางหมัน ปฏิบัติกัมมัฏฐาน ณ ศาลาการเปรียญกุฏิหลวงปู่

๑๐.๐๐ น. โอวาทธรรมกถา แก่พระนวกะ โดยพระธรรมวชิราจารย์

๑๐.๓๐ น. พิธีเชิญภัตตาหารเพลพระราชทาน ถวายพระสงฆ์ ๑๗๐ รูป

๑๑.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๗๐ รูป ออกรับบิณฑบาต

๑๑.๓๐ น. พระสงฆ์พิจารณาฉันภัตตาหารเพล

๑๒.๐๐ น. สาธุชน รับประทานอาหารกลางวัน

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง