ภาพชุดที่ ๘ ทุกอย่างพิสูจน์แล้ว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ภาพชุดที่ ๘

ทุกอย่างพิสูจน์แล้ว

หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก ป.ธ.๘, ศน.บ.) ผู้ปฏิเสธการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ ยินดีพอใจอยู่เพียงลำพังรูปเดียว รักษาพื้นที่ทุ่งนา ป่าอ้อย ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา รอคอยการมาถึงของผู้มีศักดิ์ ตลอดระยะเวลา ๑๕ ปี

หลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที ท่านพูดกับใครต่อใคร ลูกศิษย์ที่ไปมาหาสู่เมื่อ ๑๕ ปีว่า “ที่นี่ จะมีพระเณรมาอยู่เป็นร้อย ที่นี่จะมีคนมาทำบุญเป็นพัน ที่นี่ ผู้มีศักดิ์จะมาสร้างเอง เขาไม่ให้ฉันทำอะไร ให้ปลูกต้นไม้รออย่างเดียว…”

ทุกอย่างที่ท่านพูดไว้ร่วม ๆ ๑๕ ปี เป็นจริงทุกประการ

วันนี้ หลวงพ่อเจ้าคุณ ฯ ก็ยังมักน้อยสันโดษเหมือนที่ผ่าน ๆ มา อยู่อย่างไร ก็อยู่อย่างนั้น ไม่ยุ่งสุงสิงใคร ๆ แต่วันนี้ ท่านเมตตาเป็นประธานสงฆ์ อธิษฐานจิต และประพรมน้ำพุทธมนต์ ให้ทุก ๆ ท่าน

ภาคบ่าย พิธีเททอง หล่อพระพุทธรูป ท่ามกลางเมฆมืดครื้ม คิดว่า ฝนตกหนักแน่ แต่มีเพียงละอองฝนโปรยปรายพอให้ชุ่มเย็นเท่านั้น อากาศเย็นสบาย ๆ ตามปกติลมจะต้องมาจากทางทิศเหนือ พัดควันธูป ควันเตาเผาหล่อหลอม พัดลงทางทิศใต้เข้าเต้นท์พิธี แต่วันนี้ พระพายท่านพัดพาควันธูป เปลวไฟ ให้ไปทางทิศเหนือ พระสงฆ์ สาธุชนร่วมงาน นั่งเย็นสบายไร้กลิ่นธูปควันไฟ ไม่มีเข้ามารบกวนเลย

วันเสาร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป มีพิธีเททองหล่อพระพุทธ“พระพุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์” ขนาดความสูง ๓ เมตร ๑ องค์ และพิธีเททองหล่อรูปเหมือน “พระมุนีวิเทศ” (สุขม สุขุโม) ขนาดเท่าองค์จริง

——พระพุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์ (พระพุทธเจ้าปางเปิดโลก) เมื่อทำพิธีหล่อสำเร็จแล้ว จะได้นำไปประดิษฐาน เป็นที่สักการะบูชา ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติ ในแต่ละปีมีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม การปริวาสกรรม การเรียนกรรมฐาน ตลอดทั้งปี ปัจจุบันมีพื้นที่วัด จำนวนทั้งสิ้น ๑๑๖ ไร่ มี พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เป็นผู้ดำเนินการจัดตั้ง และเป็นเจ้าอาวาส

——-พระมุนีวิเทศ (พระมหาสุขุม สุขุโม) เป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ : WAT SOMDEJPHRAMAHARAJMANGALAJARN The Buddhist Temple Of Bakersfield CA.USA. สถานที่ตั้ง 309 E. Fairview Road, Bakersfield, CA 93307

พระมุนีวิเทศ เป็นพระธรรมทูตที่เป็นผู้ทำให้มีการเรียนการสอนและการสอบภาษาบาลีสนามหลวงในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ดำเนินการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาภาษาบาลีในสหรัฐอเมริกา

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ

มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง