มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ๑๕ ปี แห่งการรอคอย

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
“๑๕ ปี แห่งการรอคอย”
๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้เดินตรวจการก่อสร้างอาคารไม้เรือนไทย และตรวจพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารพระราชทาน ๔ หลัง และระบบสาธารณูปโภค ๑ งาน
๑. อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ชั้น
๒. อาคารเรียนรวม ๓ ชั้น
๓. อาคารโรงครัวหอฉัน ๑ ชั้น ครึ่ง
๔. อาคารที่พักสงฆ์ ๓ ชั้น
๕. งานระบบสาธารณูปโภค ถนน ลานจอดรถ
ขณะเดินตรวจพื้นที่ มาถึงบริเวณที่จะสร้างอาคารที่พักสงฆ์ ๒ ไร่ ใกล้เรือนไทย ซึ่งเป็นที่ดินที่คณะศิษยานุศิษย์ได้ซื้อถวายเป็นมุทิตาสักการะในโอกาสที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ชั้นธรรม “พระธรรมวชิราจารย์” ท่านกล่าวว่า “หลวงพ่อพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) รักษาที่ดิน ๓๖ ไร่ รอมา ๑๕ ปี เรามาที่นี่ก็ได้รับถวายที่ดิน ๒ ไร่ พวกเราร่วมบุญถวายที่ดิน ๒ ไร่ใหม่นี้ ให้มหาวิทยาลัยด้วยกันนะ.. “
สาธุ สาธุ
ทุกอณูผืนดินที่นี่ เพื่อพระพุทธศาสนา
<<<>>>
พระป่าเปรียญเอก ไม่ยุ่งสุงสิงใคร ๆ หลวงพ่ออยู่รูปเดียวรักษาที่ดิน ตลอด ๑๕ ปี กลางวันพักเจริญสมณธรรมภายในที่พัก กลางคืนเดือนหงาย ออกมาปลูกต้นไม้ รดน้ำ (ท่านบอกว่า กลัวเขานินทา สภาพเป็นทุ่งนา ภาพพระปลูกต้นไม้ ดูไม่งามตาสำหรับชาวบ้าน) ท่านไม่สร้างอะไรทั้งสิ้น ตามคำสั่งของนิมิตที่เกิดกับท่าน คอยสั่งท่านหลังเจริญสมณธรรม
ครั้งแรกที่มาพบท่านเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เสียงยังก้องในโสตประสาทผม “อีก ๑ แปลง ๔ ไร่ ของหลวงพ่อ อยากให้สร้างเป็นกุฏิที่พักสำหรับพระวัยชรา ที่ไร้คนดูแล หลวงพ่อจะช่วยดูแลพระวัยชรา หลวงพ่อจะปลูกสมุนไพร ให้รอบ ๆ กุฏิ หลวงพ่อรู้วิธีปรุงสมุนไพร อยู่วัดเจ้ามูล หลวงพ่อเจ็บไข้บ่อย ๆ มาที่นี่หลวงพ่อรู้วิธีรักษา”
ติดตามอ่านเรื่องราวความเป็นมา ที่นี่
ตอนที่ ๑ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-1
ตอนที่ ๒ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-2
ตอนที่ ๓ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-3
ตอนที่ ๔ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-4
ตอนที่ ๕ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-5
ตอนที่ ๖ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-6
ตอนที่ ๗ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง