มาถึงก่อน ฝึกก่อน มหาวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

มาถึงก่อน ฝึกก่อน

มาถึงแล้ว วันนี้ ๕๕ คน จากยอดรวม ที่สมัครมาแล้ว ๑๒๑ คน วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เดินทางมาถึงแล้ว รายงานตัว ฝึกอบรมทันที

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง