ยอดรวมตั้งแต่ต้นมา ๑๓ ล้าน ๓ แสนบาทและรถยนต์พาหนะ ๑ คัน เพื่อใช้ในโครงการ

ยอดรวมตั้งแต่ต้นมา

๑๓ ล้าน ๓ แสนบาท

และรถยนต์พาหนะ ๑ คัน

เพื่อใช้ในโครงการ

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ผู้สร้างวัดนิสสรณวนาราม และศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ได้กราบอาราธนาพระธรรมวชิราจารย์ ไปยังบ้านพักภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง เพื่อประชุมหารือดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาและปฏิบัติธรรมภายในพรรษา ๒๕๖๖

ในการนี้ พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ได้มอบถวายพระพุทธนิสสรณปฏิมา ๑ องค์ ปัจจัย ๒ ล้านบาท โดยโอนเข้าบัญชีมูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ (รวมตั้งแต่ต้นมา ๑๓ ล้าน ๓ แสนบาท และท่านตั้งใจจะทำไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะครบ ๓๕ ล้านบาท) พร้อมทำพิธีมอบถวายรถยนต์ Fortuner ๑ คัน ที่ท่านให้ศูนย์โตโยต้า นำมามอบให้ใช้งานล่วงหน้า ๑ เดือน

ผมมีโอกาสเดินทางไปบ้านพักพี่กิ่งกาญจน์หลายครั้ง แทบทุกครั้ง ผมจะเห็นบ้านท่านเป็นที่จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะงานพระพุทธศาสนา บางครั้งมีพระสงฆ์หลายสิบรูป เดินทางมาประชุมงานภายในบ้านท่าน เรียกว่า เปิดบ้านที่พักส่วนตัวเป็นที่ทำงานถวายพระพุทธศาสนา

วันนี้ (๑๐ มิถุนายน) ก็เช่นเดียวกัน ผมได้เห็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ การทำอาหารเพื่อสุขภาพพระสงฆ์ มีเชฟระดับมืออาชีพ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ มีอุบาสกอุบาสิกาหลายส่วนงานมารับการฝึกอบรม

หลังจากประชุมปรึกษากิจกรรมที่จะจัดภายในพรรษาแล้ว พี่กิ่งกาญจน์ ได้นำคณะเยี่ยมชมงานที่ท่านทำภายในศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง ๒๐๐ กว่าไร่ ทั้งการพัฒนาภูมิทัศน์พุทธจริยาตามรอยบาทพระศาสดา แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติการปลูกป่านานาพันธุ์ หลายร้อยพันธุ์ไม้ การปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อปรุงอาหารถวายพระสงฆ์และผู้ปฏิบัติธรรม

นอกจากที่ดิน ๒๐๐ กว่าไร่ สร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติอ่างทอง และวัดนิสสรณวนาราม แล้ว ท่านยังมีโครงการพัฒนาที่ดินอีก ๘๐๐ ไร่ ที่จังหวัดเลย ออกแบบเป็นสวนป่าสนับสนุนพระปริยัติธรรมส่งเสริมให้มีการศึกษาพระสัทธรรม ทั้งยังออกแบบให้เป็นสัปปายสถานฝึกอบรมการปฏิบัติธรรม ท่านบอกว่า สร้างเสร็จแล้ว จะมอบถวายไว้ในพระพุทธศาสนา มอบถวายไว้ให้กับแผ่นดิน

นี่คือ อุบาสิกา ผู้เกิดมาในผืนแผ่นดินไทยนี้ เกิดมาเพื่อทำงานถวายไว้ให้กับพระศาสนา สังคม ประเทศชาติ ท่านอธิษฐานตั้งมั่นตลอดว่า “… จะขอเดินตามรอยบาทพระศาสดาไปทุกภพทุกชาติ จนกว่าจะเข้าถึงมรรคผลนิพพาน… “

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง