วัดและโรงพยาบาล งานไหนทำได้ ให้รีบทำ ปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้

วัดและโรงพยาบาล

งานไหนทำได้ ให้รีบทำ

ปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ มักจะพูดเสมอว่า “… พวกเราต้องสร้างวัดให้เป็นไปตามพระธรรมวินัย ไม่ใหญ่โต แต่ต้องสนองตอบต่อสังคม สภาพแวดล้อม ชุมชุนใกล้เคียง เราต้องออกแบบภูมิทัศน์ให้กลมกลืนกับวิทยาลัย ทั้ง ๓ โครงการ คือ ราชวิทยาลัย พระอาราม และโรงพยาบาล ต้องเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์…”

ปัจจุบัน ที่ดินทั้ง ๓ โฉนด รวมกันเกือบ ๖๐ ไร่ พี่ ดร.อนันต์ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ บุตรชาย ได้โอนกรรมสิทธิ์ ถวายเป็นสมบัติของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว ที่ดินผืนนี้ ติดถนนลาดยาง มีมูลค่าคิดเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาท ไม่มีศรัทธาอันหนักแน่นในพระศาสนาจริง ไม่สามารถทำทานเช่นนี้ได้

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และผู้อุปถัมภ์ ได้ออกแบบภูมิสถาปัตย์ โครงการสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ และ โรงพยาบาลศากยบุตรโสภณอนันต์กิจ เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีพื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ เป็นบ่อ ที่เจ้าของเดิมลอกหน้าดิน จำเป็นต้องถมปรับดินให้เสมอกัน ท่านอาจารย์เจ้าคุณ ฯ เริ่มลงมือแล้ววันนี้ เคลียร์พื้นที่ ปรับภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ทันที

ร่วมบุญบารมี :

ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา

กองทุนสร้างวัดสุวรรณมาลาโสภณอนันต์กิจ

เลขที่ 459-0-74143-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง