วันนี้ พี่สมทบ ๒ ล้านบาท จะทำไปเรื่อย ๆ ตามที่ตั้งใจ

“… วันนี้ พี่สมทบ ๒ ล้านบาท

จะทำไปเรื่อย ๆ ตามที่ตั้งใจ

จนครบ ๒๕ ล้านบาท…”

เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๕ เหงื่อและน้ำตา ไม่รู้อะไรมากกว่ากัน >>> shorturl.at/cnLX7

เดือนมีนาคม ปี ๒๕๖๖ ไร้เหงื่อ เพราะมีห้องแอร์ แต่ความตื้นตันใจ ปีติอิ่มในบุญท่าน มีมากกว่าเดิม

พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ ประธานมูลนิธิตามรอยบาทพระศาสดา ทำบุญสมทบโครงการสร้างมาตามลำดับ ขณะนี้ รวมยอดทำบุญของท่าน ตั้งแต่ต้นมา ใกล้จะถึง ๑๐ ล้านบาทแล้ว

ท่านโทรมาถามข่าวคราวสอบถามความคืบหน้า การก่อสร้างอาคาร ๒ หลัง ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้น เป็นระยะ ๆ ด้วยความห่วงใย ต้องการให้อาคาร ๒ หลังสำเร็จสามารถรองรับสามเณรรุ่นที่ ๑ ในปีการศึกษานี้

วันนี้ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ พี่กิ่งกาญจน์ อารักษ์พุทธนันท์ นำปัจจัยมาสมทบ ๒ ล้านบาท และตั้งใจว่า ปีนี้ ตั้งงบบริจาคทำบุญที่นี่ ๗ ล้านบาท เพื่อให้อาคารที่กำลังสร้าง เสร็จใช้งานเปิดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๖

ขอสาธุชน จงสาธุการ

ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน

๒. จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึง ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

รักษาการผู้อำนวยการมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง