ศากย​บุตร​รายงานตัวใกล้เต็มร้อย พิธี​บรรพชา​ จะมีขึ้นในวันที่​ ๓​ เมษายน​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๑๔.๐๐​ น.

ศากย​บุตร​

รายงานตัว

เตรียมความพร้อม

ใกล้เต็มร้อย

๒​ เมษายน​ ๒๕๖๖​ กำหนดวันสุดท้ายรายงานตัว

พิธี​บรรพชา​ จะมีขึ้นในวันที่​ ๓​ เมษายน​ ๒๕๖๖​ เวลา​ ๑๔.๐๐​ น.

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง