ศากยบุตรสามเณรสีหะทำมากทำน้อย ไม่สำคัญ ที่สำคัญ คือ ต้องทำ

ที่นี่ มหาวิทยาลัยสามเณร

อารยเกษตร เขตแดนสร้างคนดี

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ทำมากทำน้อย ไม่สำคัญ

ที่สำคัญ คือ ต้องทำ

หลังจากทำวัตรสวดมนต์แล้ว ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ก็ต้องทำกายบริหาร ร่างกายแข็งแรง สะอาดนอก สะอาดใน สถานที่ก็ดูสวยงาม ความเป็นระเบียบก็เกิดขึ้นเองตามเหตุปัจจัย

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง