ศากยบุตรสามเณรสีหะ กิจที่ลูกหลานพระสมณะต้องทำ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

กิจที่ลูกหลานพระสมณะต้องทำ

๑๐ เมษายน ๒๕๖๖

ภาคเช้าดึก

ตื่นแต่เช้า ทำวัตรสวดมนต์ อบรมจิต เจริญปัญญา ให้รู้จักสัมมาสติ สัมมาสมาธิ ค่อย ๆ ฝึก ค่อย ๆ ทำ ทำไปตามลำดับ สั่งสมไปตามลำดับ

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง