ศากยบุตรสามเณรสีหะ ชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์ขยันน่ารักทุกรูป

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ชั่วโมงกิจกรรมทุกสัปดาห์

ขยันน่ารักทุกรูป

สามเณรแห่งมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย วิชาการคัมภีร์ต้องเรียนรู้ มูลกัมมัฏฐานต้องฝึกหัด ร่างกายต้องแข็งแรง ลูกหลานต้องเติบโต ทำงานกันเป็นทีม รู้จักแบ่งหน้าที่ คนออกคำสั่งก็ลุ้น คนทำงานก็วิ่งหัวชนกัน ที่สำคัญ คือ ต้องช่วยเหลือกัน

สนุกสนานตามประสาเด็ก ๆ ทำงานเหงื่อออกแข่งกับสายฝน ดินโคลนสายฝนกับเด็ก ๆ ของคู่กัน ทำกิจกรรมพองามตามสมณวิสัย

ทำงานเสร็จแล้ว พี่เลี้ยงคอยแจกน้ำปานะ ขออนุโมทนาบุญเจ้าภาพ คุณแม่ชีกิ้ป จิราภรณ์ ชวะศิริ

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง