ศากยบุตรสามเณรสีหะ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

และกราบอนุโมทนาบุญ

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

กราบสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระเมตตาพระราชทานภัตตาหารเพล ถวายพระสงฆ์และศากยบุตรสามเณรสีหะ ภาคฤดูร้อน และพระพี่เลี้ยง ๑๕๐ รูป ณ วัดวิมุตยาราม บางพลัด กรุงเทพมหานคร ในการทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี

ในการนี้ พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม เมื่อทราบว่า ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะรวมพระพี่เลี้ยง จะมาทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี หลวงพ่อจึงได้อาราธนาทั้งหมดมาที่วัดก่อน หลวงพ่อได้ทำบุญ ร่วมถวายก๋วยเตี๋ยว ๓๐๐ ชาม สมทบภัตตาหารเพล

หลวงพ่อพระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม แม้จะมีอายุมากถึง ๘๔ ปี ท่ามกลางความร้อนอบอ้าว หลวงพ่อท่านเมตตาลงมาให้ศีลให้พรส่งลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะทุกรูป

นอกจากนั้น ยังมีคุณแม่หงส์ เอื้อสุนทรพานิช นำอาหาร แซนวิช ผลไม้ ขนม มาสมทบถวาย

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง