ศากยบุตรสามเณรสีหะ ทัศนศึกษากรุงเทพมหานคร ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

ทัศนศึกษากรุงเทพมหานคร

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ฉันภัตตาหารเช้าแล้ว ทุกรูปตื่นเต้นดีใจ จัดแถวเรียบร้อยสวยงาม ได้นั่งรถคันใหญ่ ๆ ติดแอร์ แสนสบาย มีตำรวจทางหลวงนำขบวน

ขออนุโมทนาบุญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อุปถัมภ์รถบัสเดินทาง ๓๐ ที่นั่ง ๒ คัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อุปถัมภ์รถบัสเดินทาง ๖๐ ที่นั่ง ๑ คัน

ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจเมตตา ส่งตำรวจทางหลวง อำนวยความสะดวกนำขบวนรวดเดียวตลอดเส้นทาง

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง