ศากยบุตรสามเณรสีหะ วัดวิมุตยาราม ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

วัดวิมุตยาราม

๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

ณ วัดวิมุตยาราม แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

กราบขอบพระคุณ พระครูวิมุตติธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดวิมุตยาราม เมื่อทราบว่า ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะรวมพระพี่เลี้ยง ประมาณ ๑๕๐ รูป จะมาทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง บางกรวย นนทบุรี หลวงพ่อจึงได้อาราธนาทั้งหมดมาที่วัดก่อน หลวงพ่อได้ทำบุญ ร่วมถวายภัตตาหารเพล

กราบสาธุ สาธุ

อนุโมทนาบุญครับ

วัดวิมุตยาราม เป็นวัดราษฎร์ สังกัดมหานิกาย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งธนบุรี หากจะถามว่าวัดนี้ใครเป็นผู้สร้าง และสร้างขึ้นในสมัยใด ไม่มีใครทราบ เพราะไม่มีหลักฐานการสร้างวัด มีแต่หลักฐานการสร้างพระประธานในอุโบสถ ที่จารึกไว้ว่า ยายมา กับ ท่านตาสน ชักชวนสัปบุรุษสร้างพระพุทธรูปองค์นี้ เมื่อวันอังคาร ขึ้น ๓ ค่ำ เดือน ๔ พุทธศักราช ๒๓๕๖ สันนิษฐานกันว่า วัดวิมุตยารามนี้คงสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ ซึ่งแต่เดิมชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า “วัดละมุดสีดา” เหตุเพราะอาจจะมีต้นละมุดสีดาใหญ่อยู่ในวัด หรือเรียกกันว่า “วัดละมุดล่าง” เพราะมีวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนืออีกหนึ่งวัด บ้างก็เรียก “วัดละมุดไทย” อาจเพราะมีชาวมอญสร้างวัดอยู่ข้างๆ พระอุปัชฌาย์เขียน พุทธรักขิโต เจ้าอาวาสในสมัยนั้น ท่านพิจารณาและเห็นว่าคำว่า “ละมุด” ในชื่อของวัดนั้น มีเสียงคล้ายคำว่า “วิมุติ” ในภาษาบาลี ที่แปลว่า “หลุดพ้น” คงจะเป็นมงคลนามดี เพราะว่า “วัดละมุด” ในขณะนั้นรอดพ้นจากการถูกระเบิดในสงครามอย่างน่าอัศจรรย์ อีกทั้งเป็นการยุติที่ชาวบ้านเรียกชื่อไปต่างๆ กัน ดังนั้นจึงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดวิมุตยาราม

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง