ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ทั้ง​ ๑๐​ รูป​ ที่บรรพชา​จองสิทธิ์​เข้าเรียนในปีหน้า​ เรียนปรับพื้น​ฐาน​ภาษา​อังกฤษ

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาท​ราช​วิทยาลัย
วิชาการ​ วิชาชีพ​ วิชาชีวิต
<<<>>>
ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ทั้ง​ ๑๐​ รูป​ ที่บรรพชา​จองสิทธิ์​เข้าเรียนในปีหน้า​ เรียนปรับพื้น​ฐาน​ภาษา​อังกฤษ​ ฝึกสวดมนต์​ สาธยาย​ ทำวัตรเช้า​ เย็น​ สามเณร​สิกขา​ ภาคภาษาอังกฤษ
ที่​สำคัญ​ที่สุด​ คือ​ มูลกัมมัฏฐาน​ ให้เรียนรู้​วิชาการ​ ผสานวิชาชีพ​ เร่งรีบอบรมวิชาชีวิต
หลักสูตรคัมภีร์บาลีเถรวาท​ ที่บุรพกษัตริย์​ บูรพาจารย์​ หวงแหน​ดำรงรักษามาตามลำดับ​ พัฒนา​ รักษา​ ต่อยอดให้เข้ากับยุคสมัย​ เป็นหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ”
คิดต่าง​ ทำต่าง​ ผลต้องแตกต่าง
ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program
ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๐ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น
ติดต่อสอบถาม
พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓
รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล
๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕
ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง