ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ เดินทางสู่เทือกเขาภูพาน

ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

เดินทางสู่เทือกเขาภูพาน

เช้าวันนี้​ ๕​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖

เย็น​วันที่​ ๔​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖​ พระธรรม​วชิร​า​จารย์​ ให้โอวาทสร้างขวัญ​และ​กำลังใจ​ให้ลูกหลาน​ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ แกล้วกล้า​ อาจหาญ​ รื่นเริง​ ในการสมาทานธุ​ดง​ควัตร​ บิณฑบาต​ อยู่โคนไม้​ นอนป่าช้า​ ปฏิบัติ​อารักขกัมมัฏฐาน​ ณ​ วัดถ้ำพระ​ ฯ​ เทือกเขา​ภูพาน​ กาฬสินธุ์

ออกเดินทางเช้าวันนี้​ ๕​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖​ คงถึงช่วงเย็น​ ๆ​

ขอสาธุ​ชน​ จงสาธุ​การเป็นกำลัง​ใจ​ให้ลูกหลาน​ได้เรียนรู้​และปฏิบัติ​พระกัมมัฏฐาน

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ขอเชิญ​รับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร​เช้า​ -​ เพล​ น้ำปานะ​ ได้ทุกวัน​

ภัตตาหาร​เช้า​ ๓,๐๐๐​ บาท

ภัตตาหาร​เพล​ ๕,๐๐๐​ บาท

น้ำปานะ​ ๒​ เวลา​ ภาคบ่าย​ และภาคเย็น​ ๒,๐๐๐​ บาท

หรือบริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง