ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ ณ​ วัดภูถ้ำพระฯ​ เทือกเขาภูพาน

ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

ณ​ วัดภูถ้ำพระฯ​ เทือกเขาภูพาน

๕​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖

๑๘.๔๕​ น.

ฉันน้ำปานะ​ เข้าที่พัก​ ทำวัตรสวดมนต์​ก่อนนอน​ พรุ่งนี้​ เริ่มภารกิจ​สมาทานธุดงควัตร​ ฝึกอารักขกัมมัฏฐาน​ ส่วนการสมาทานโสสานิกังคะ​ คงคัดเลือก​สามเณร​ใจเด็ดอีกที

กราบขอบพระคุณ​ท่านอาจารย์​พระมหาสุภา​ ชิโนรโส​ สามเณร​เปรียญ​ธรรม​ ๙​ ประโยค​ ปี​ ๒๕๓๕​ และคณะญาติโยมมาต้อนรับ​ลูกหลาน​อย่างอบอุ่น


สู่แดนอริยสงฆ์ แห่งเทือกเขาภูพาน

๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ตามภารกิจหลักของที่นี่

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ก่อนเปิดภาคเรียนของทุกปีการศึกษา ที่นี่ พระธรรมวชิราจารย์ กำหนดให้ศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่จะเข้าเรียนในหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program จะต้องได้รับการอบรม เรียนรู้ฝึกหัดขัดเกลา “อารักขกัมมัฏฐาน” เพื่อรักษาคุ้มครองตนให้ปลอดภัย เพื่อก้าวเดินต่อไปในเส้นทางธรรม หรือ หากแม้นพลัดพรากจากเพศบรรพชิตเข้าสู่เพศคฤหัสถ์ครองเรือนในกาลข้างหน้า ก็จักมีหลักให้ยึดเหนี่ยวต่อไป

ณ. วัดถ้ำพระ ฯ จังหวัดกาฬสินธุ์ ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ ทุกรูป จะได้เข้าสู่อ้อมกอด ในร่มธรรม ของพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค อดีตสามเณรนาคหลวง ปี ๒๕๓๕ ผู้หันหลังให้กับยศช้างขุนนางพระ เข้าสู่ป่าขุนเขาภูพาน ไม่แยแสต่อคำคัดค้านของพรานป่าในการเดินหน้าสู่ป่าดงดิบ พระผู้เคยมีใบไม้เป็นภักษารักษาชีวิตรอดจากป่า อธิษฐานสมาทานรุกขมูลในป่าช้าเท่านั้น

บัดนี้ ท่านพร้อมแล้ว ที่จะรับลูกหลานเข้าสู่ร่มธรรม ถ่ายทอด ฝึกฝน ให้มั่นคงในเส้นทางธรรมต่อไป

เพื่อน ๆ ทั้ง ๗๙ คน ที่ลาสิกขาไปแล้ว ส่งกำลังใจแก่พวกเราด้วย

<<<>>>

ปณิธานตั้งมั่น ตั้งแต่ออกตระเวณหาที่ดิน ๓ ข้อ ยังฝังแน่นไม่เปลี่ยนแปลง คือ ภาระกิจเป้าหมาย เพื่อ ผลิตศาสนทายาทที่มีศักยภาพเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในโลกอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ คือ

๑. จัดการศึกษาคัมภีร์บาลีโบราณ และวิชาพื้นฐานการศึกษาทั่วไป พร้อมทั้งฝึกอบรมกรรมฐานสำหรับสามเณรและเยาวชน

๒. จัดการศึกษาคัมภีร์โบราณ “หลักสูตรเตปิฏกบาลีศากยสีหะ” ศึกษาบาลีพระไตรปิฎก หลักสูตร Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา จนถึง ระดับปริญญาตรี – โท และ เอก

๓. เป็นแหล่งอนุรักษ์ ศึกษาวิจัย เผยแผ่คัมภีร์บาลีโบราณมรดกของชาติ

<<<>>>

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง