ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ เนื้อนาบุญของชาวบ้าน

ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

เนื้อนาบุญของชาวบ้าน

ค่ำคืน​ ๘​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖

ชาวบ้าน​เมื่อได้ทราบท่านอาจารย์​พระมหาสุภา​ ชิ​โน​ร​โส​ นำ​คณะ​สามเณร​กลุ่มหนึ่ง​ เข้ามาฝึกฝนอบรมอารักขกัมมัฏฐาน​ ณ​ ป่าช้าผีตาย​โหงท้ายหมู่บ้าน​ ต่างพากันออกมากราบไหว้​ถวายกำลังใจหน้าบ้านตนเอง​ ได้รวมกลุ่มกันถวายน้ำปานะ​

ลูกหลาน​ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ อนุโมทนา​ ๓​ ภาษา​ Pali​ Thai​ English​ ญาติโยม​ต่างชื่นชมอนุโมทนา​ นี่คือ​ การสร้างและพัฒ​นา​ศาสนทายาทเพื่องานพระศาสนาในอนาคต

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๓ รูป จากมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบรมหลักสูตร “อารักขกัมมัฏฐาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ภูถ้ำพระ ภูผาผึ้ง และป่าช้านาน้อย เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมการสมทานธุดงควัตร และปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส ป.ธ.๙ สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง