ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ

วันวานใส่ชุดขาวเป็นเจ้านาค

สงบปากน้อมนำฟังคำสอน

งามพร้อมกันวันนี้ทรงจีวร

สืบสังวรโดยเหมาะสม .. แผ่ร่มบุญ

พม.สิงโห สวัสดิสอนพงษ์ ประพันธ์

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง