ศากย​บุตรเตรียมเป็นสามเณร​สี​หะ ที่นี่​ มหาวชิราลงกรณบาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย

ศากย​บุตร
เตรียมเป็นสามเณร​สี​หะ
ที่นี่​ มหาวชิราลงกรณ
บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย
๒๙​ เมษายน​ ๒๕​๖​๕

ศากยบุตรตัวน้อย
ปีนี้ยังไม่เปิดรับเป็นทางการ แต่ผู้ปกครอง ก็นำบุตรหลานมาขอจองสิทธิ์ ในการเข้าเรียนปีหน้า ปีนี้ ตลอดปี ติวเข้มปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ เตรียมความพร้อมความเป็นสามเณร

ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย นามพระราชทาน และทุนพระราชทาน ทุกอย่างเพื่อทายาทพระศาสนา คนดีศรีแผ่นดินไทย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง