สวดกัจจายนสูตร อุทิศบุญให้ “ลุงเอก” สรพงศ์ ชาตรี

คุณป้าดวงเดือน จิไธสง ดารานักแสดง คู่ทุกข์คู่ยาก ลุงเอกสรพงศ์ ชาตรี สร้างวัดและวิหารใหญ่ประดิษฐานหลวงพ่อโต สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี ณ สีคิ้ว นครราชสีมา ท่านมีใจเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งมาแต่เดิม ทราบเห็นความเป็นไปที่นี่ โครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ได้ร่วมบุญอนุโมทนามาตามลำดับ

กันยายน ๒๕๖๖ ชวนญาติมิตรบริวารมาร่วมบุญอุปถัมภ์ “ศากยบุตรสามเณรสีหะ” ฟังลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ สวดสาธยายบาลีมหาไวยากรณ์กัจจายนสูตร แบบโบราณที่เชื่อกันว่า ใครได้สวด ได้ฟัง ได้อุปถัมภ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งถึงญาติผู้วายชนม์ได้ด้วย

ได้รับฟังสามเณรตัวน้อย ๆ อนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English ชื่นใจยิ่งนัก เติบใหญ่เป็นพระเถระจะได้ช่วยกิจการงานพระศาสนาได้อย่างไพศาล

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.ผู้อำนวยการ

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง