สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญคุณพี่ถาวรและครอบครัว

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

บุญจัดสรร ให้ได้มาเจอกัน ได้ร่วมบุญบารมีสร้างศาสนทายาท วันนี้ ดีใจอย่างยิ่ง ได้เจอศิษย์รุ่นพี่ มจร พธ.บ. ๓๕ พี่ถาวร ภูลับ ท่านตั้งใจมาส่งลูกชาย ซึ่งเรียนชั้นปีที่ ๔ ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน มีเวลาจึงแวะมาเพื่อกราบสหธรรมิกร่วมสำนัก อาจารย์พระมหาสิงโห ปุณฺณเมโธ โดยไม่ได้นัดหมาย เผอิญท่านอาจารย์พระมหาสิงโห ไปกิจนิมนต์ฉันเพล ที่กรุงเทพ

มีโอกาสได้สนทนา เล่าถึงความหลังพื้นเพดั้งเดิม ท่านเป็นศิษย์เก่า มจร ๓๕ ร่วมรุ่น ศาสตรารจารย์ ดร.อุทิส ศิริวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สำเนียง เลื่อมใส ท่านสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา และที่เด่นดังอีกหลาย ๆ ท่าน

มาถึงช่วงถวายเพล เมื่อได้ทราบว่า พรุ่งนี้ ลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ จะเดินทางไปทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี และแวะเยี่ยมครอบครัวสามเณร ที่มาจากกาญจนบุรี ๕ ครอบครัว

พี่ถาวร และครอบครัว ได้ถวายปัจจัย ค่าน้ำปานะระหว่างเดินทาง ๑๑ รูป ๆ ละ ๑๐๐ บาท รวมเป็น ๑,๑๐๐ บาท ได้ฟังบทสวดอนุโมทนา ๓ ภาษา Pali Thai English จากลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ

อีก ๒๐ ปี ๓๐ ปี ศากยบุตรสามเณรสีหะ ที่มาศึกษาที่นี่ คือ ผู้จะทำงานศาสนาต่อจากพวกเรา จะทำงานได้กว้างไกลกว่าพวกเรา ศรีภรรยา พี่ถาวร ได้กล่าวให้กำลังใจ ว่า “… ดีใจที่ได้มาเห็น ต้องสร้างพัฒนาเด็ก ๆ สามเณร แบบนี้แหละ ช้ากว่านี้ การศาสนาเราไม่ทันการณ์แล้ว…”

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญพี่ถาวรและครอบครัว

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง