สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ

เพื่อลูกหลานศากยบุตร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ท่านทราบว่า วันนี้ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นวันแรกที่ยุวชนเริ่มเดินทางมารายงานตัว เตรียมความพร้อมบรรพชาเป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ จึงได้มอบให้ น้องวุฒิ คนขับรถประจำตัวท่าน รีบนำผักสด มาเข้าโรงครัวทันที

สาธุ สาธุ อนุโมทนาบุญครับ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ รุ่นที่ ๑

ยอดรวมมีรายชื่อ ๑๐๖ คน

จองสิทธิ์ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๑๙ คน

วันนี้ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

รายงานตัวเข้าค่ายวันแรก ๕๑ คน

รายงานตัวได้ทุกวัน ถึง ๓๑ มีนาคม

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง