สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภัตตาหารเพลพระราชทาน

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา ทรงอุปถัมภ์การปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน พระสงฆ์นวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ ตลอด ๑๕ วัน

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม (นายก อบจ.) ทำหน้าที่เป็นประธานเชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์สามเณร ๑๒๐ รูป มีนายนรวีร์ ขันธหิรัญ นายอำเภอกำแพงแสน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สาธุชน ร่วมบุญตักบาตร เป็นจำนวนมาก

ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ณ สะพานเชื่อมลานธรรมพระกัมมัฏฐาน พระวิปัสสนาจารย์ พระนวกะ ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๐ รูป ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๑๐,๐๐ น. เป็นต้นไป

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง