สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภัตตาหารเพลพระราชทาน

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ภัตตาหารเพลพระราชทาน

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

สิ้นสุดโครงการ

พระราชศรัทธาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และท่านเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่มีต่อพระปริยัติศาสนาและปฏิบัติศาสนา ทรงอุปถัมภ์การปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน พระสงฆ์นวกะ และศากยบุตรสามเณรสีหะ ตลอด ๑๕ วัน

โครงการบรรพชา อุปสมบท ๙๙ รูป ปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน ๑๕ วัน ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ระหว่างวันที่ ๑๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พล.ต.ต.ชมชวิณ ปุระธนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ (ผบช.ภ.๗) ทำหน้าที่เป็นประธานเชิญภัตตาหารเพลพระราชทานถวายพระสงฆ์สามเณร ๑๔๕ รูป ณ วัดประชาราษฏร์บำรุง (วัดรางหมัน) มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน สาธุชน ร่วมบุญถวายภัตตาหารเพลพระราชทาน เป็นจำนวนมาก

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง