สิ่งที่เรียกว่า “ความสุข” ของหลวงพ่อเจ้าคุณและผม

สิ่งที่เรียกว่า “ความสุข”

ของหลวงพ่อเจ้าคุณและผม

ที่นี่ มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

การมุ่งมั่นสร้างที่นี่ ให้เป็น สัปปายสถานเพื่อการศึกษาคัมภีร์บาลีเถรวาท และ ฝึกอบรมมูลกัมมัฏฐาน สำหรับยุวชนศากยบุตรสามเณรสีหะ ทั้งที่บวชเรียนตลอดหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” หรือ บวชระยะสั้น ๆ ช่วงปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน

เดือน เมษายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีเด็ก ๆ ยุวชน สมัครเข้าโครงการ บรรพชาเป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒๙ รูป มีคอมพิวเตอร์ ๒ เครื่อง ผมลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอบปัญหาธรรมะ พุทธประวัติ และภาษาบาลี ที่ผมเขียนโปรแกรมขึ้นมาเอง ในสภาพห้องโถงโล่งไม่มีแอร์ เด็ก ๆ ๑๐๐ กว่าชีวิต แย่งกันตอบปัญหาธรรมะ สนุกสนานรับรางวัลตามที่พอหาได้ แต่ก็จัดได้ไม่มากนัก เพราะข้อจำกัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอากาศร้อนมาก ทั้งกลางวัน และตอนเย็น

ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ผม และคณะพระพี่เลี้ยง พลอยมีความสุข สนุกสนานไปกับเด็ก ๆ แม้อุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ ที่พัก ที่นอน ห้องประชุม ห้องเรียน จะไม่มีความพร้อมเลย ….. แต่เราก็ผ่านมาได้

ปีนี้ เมษายน ๒๕๖๗ พร้อมกว่าปี ๒๕๖๖ อาคารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานสร้าง ๔ หลัง คืออาคารหอพัก อาคารเรียน อาคารหอฉัน อาคารหอสมุด มีกำหนดเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ นี้ แน่นอน รอเพียงครุภัณฑ์ประกอบอาคารเท่านั้น

บัดนี้ ที่นี่ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย มีความพร้อมแล้ว ที่จะรองรับเด็ก ๆ ยุวชน บรรพชาเป็นศากยบุตรสามเณรสีหะ ๒๗๒ รูป ในเดือนเมษายน นี้ เด็ก ๆ ได้พบกับ “เกมตอบปัญหาธรรมะ” ด้วยคอมพิวเตอร์ ชิงทุนการศึกษาคาดว่า “มีทุกสัปดาห์” แน่นอน

สนับสนุนปัจจัยอุปถัมภ์ เป็นรางวัล และทุนการศึกษาได้ตามกำลังทรัพย์และศรัทธาครับ

ขอเชิญสาธุชนร่วมบุญบารมี สร้างศาสนทายาท ธ.กรุงไทย สาขากำแพงแสน ชื่อบัญชี มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

เลขที่ : 726-0-76552-6

ติดต่อร่วมบุญอุปถัมภ์

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร. ๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓ พระมหาธีรเพชร ธีรเวที ๐๘๙ – ๘๙๙ – ๐๓๓๔ รศ.ดร.เวทย์ บรรณกรกุล ๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง