หนูขอสัญญา จะขอทำหน้าที่ สืบสานปณิธานหลวงพ่อต่อไป

หนูขอสัญญา จะขอทำหน้าที่

สืบสานปณิธานหลวงพ่อต่อไป

ตลอด ๑๕ ปี ที่ดิน ๓๖ ไร่ ๓ งาน ๗๒ ตารางวา มีเพียงหลวงตารูปเดียว ปลูกต้นไม้รอพวกหนู หลายปีมาแล้ว หลวงตา จะบอกทุกคนที่มาที่นี่ “… ให้มาช่วยกันเลี้ยงพระสงฆ์สามเณร ต่อไปจะมีพระเณรมาอยู่เป็นร้อย ที่นี่จะเป็นที่เรียนคัมภีร์บาลี…. “

ตั้งแต่ ๒๕๕๑ หลวงตา เริ่มปลูกป่า ไม่สร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ทั้งสิ้น ตามนิมิตเสียงทีเกิดขึ้น หลังทำวัตร สวดมนต์ เจริญสมาธิกัมมัฏฐาน แผ่เมตตา “… ไม่ต้องสร้างอะไร คนมีศักดิ์จะมาสร้างเอง …” หลวงพ่อรูปเดียว อดทนรอมา ๑๕ ปี

จาก ๓๖ ไร่ บัดนี้ เป็น ๑๑๖ ไร่ ทุกอย่างปรากฏขึ้นแบบฉับพลัน เป็นไปตามที่หลวงพ่อบอกทุกคน ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ตั้งปณิธานแน่วแน่ ที่นี่จักเป็นร่มเงาให้แผ่นดิน ทุกคนที่เข้ามาที่นี่ ต้องได้รับความเย็นกาย เย็นใจ พวกเราจะสืบสานปณิธานหลวงพ่อต่อไป

ที่ดิน ๒๘ ไร่ด้านหลังอาคารทุนพระราชทาน ๔ หลัง จักเป็นสวนป่า ที่ให้ความร่มเย็นกับทุกคน ตามเจตนาหลวงพ่อพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก)

<<<>>>

พระป่าเปรียญเอก ไม่ยุ่งสุงสิงใคร ๆ หลวงพ่ออยู่รูปเดียวรักษาที่ดิน ตลอด ๑๕ ปี กลางวันพักเจริญสมณธรรมภายในที่พัก กลางคืนเดือนหงาย ออกมาปลูกต้นไม้ รดน้ำ (ท่านบอกว่า กลัวเขานินทา สภาพเป็นทุ่งนา ภาพพระปลูกต้นไม้ ดูไม่งามตาสำหรับชาวบ้าน) ท่านไม่สร้างอะไรทั้งสิ้น ตามคำสั่งของนิมิตที่เกิดกับท่าน คอยสั่งท่านหลังเจริญสมณธรรม

ครั้งแรกที่มาพบท่านเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เสียงยังก้องในโสตประสาทผม “อีก ๑ แปลง ๔ ไร่ ของหลวงพ่อ อยากให้สร้างเป็นกุฏิที่พักสำหรับพระวัยชรา ที่ไร้คนดูแล หลวงพ่อจะช่วยดูแลพระวัยชรา หลวงพ่อจะปลูกสมุนไพร ให้รอบ ๆ กุฏิ หลวงพ่อรู้วิธีปรุงสมุนไพร อยู่วัดเจ้ามูล หลวงพ่อเจ็บไข้บ่อย ๆ มาที่นี่หลวงพ่อรู้วิธีรักษา”

ติดตามอ่านเรื่องราวย้อนหลังได้ที่

ตอนที่ ๑ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-1
ตอนที่ ๒ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-2
ตอนที่ ๓ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-3
ตอนที่ ๔ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-4
ตอนที่ ๕ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-5
ตอนที่ ๖ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-6
ตอนที่ ๗ https://www.sakyasiha.org/story-of-sakya-7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง