หน่อเนื้อพระศากยะ ศาสนทายาทสืบพระศาสนา

หน่อเนื้อพระศากยะ
ศาสนทายาทสืบพระศาสนา


สภาพบรรยากาศ สถานที่จริง ณ วิทยาลัยบาลีเถรวาท ศากยบุตรสามเณรสีหะ ใกล้จะเป็นจริงอีกไม่นาน
วันนี้ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ลูกหลานคณะสามเณรจากวัดดาวดึงษาราม ได้ติดตามท่านอาจารย์พระมหาอิสระ ญาณิสฺสโร มาร่วมทำบุญ ให้ทานอาหารปลา ฉันภัตตาหารเพล
ที่นี่ สร้างและพัฒนาหลักสูตรบาลีศากยสีหะ Pali English Program เตรียมความพร้อมสำหรับสามเณรศาสนทายาท ผู้สืบอายุพระศาสนาในโลกยุคใหม่ ผู้จะทำงานศาสนาต่อจากรุ่นพวกเรา

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง