หลวงพ่อ ต้องหาให้ได้ ๑ ล้านบาท เป็นค่าภัตตาหาร

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

“… หลวงพ่อ ต้องหาให้ได้ ๑ ล้านบาท

เป็นค่าภัตตาหาร…”

เสียงท่านอาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา พูดพลางลูบหัวลูกหลานไปพลาง ผมยืนถ่ายภาพห่าง ๆ บอกตามตรง น้ำตาซึมนะครับ

ภาพลูกหลานศากยบุตรสามเณรสีหะ รีบวิ่งมาจากกุฏิ เมื่อทราบว่า หลวงพ่อปสัณห์ มาเยี่ยม รีบวิ่งขนาดไหน ก็ดูรองเท้า เท้าเปล่าก็มี ผิดข้างก็มา คงประเภทว่า วิ่งกันทางฝุ่นคลุ้งกันเลยทีเดียว ห่วงอย่างเดียว ผ่านไซต์งานก่อสร้าง เกรงจะพลาดเหยียบเหล็กเหยียบตะปู

เข้าใจจิตใจลูกหลานครับ หลวงพ่อปสัณห์ มาค้างจำวัดที่นี่ หลายครั้ง หลายคืน เด็ก ๆ มีความผูกพันรักหลวงพ่อ วันนี้ ท่านมาตรวจอุปัฏฐานศาลาพระราชวชิรเวที ที่กำลังก่อสร้าง กำหนดแล้วเสร็จทำบุญฉลองวันขึ้นปีใหม่นี้

“… ไม่ต้องห่วงนะ ให้ตั้งใจเรียนอย่างเดียว วันพรุ่งนี้ หลวงพ่อ จะไปสิงคโปร์ ไปบอกบุญโยม หลวงพ่อตั้งใจจะหาค่าภัตตาหารให้ครบ ๑ ล้านบาทให้ได้ … ใครอยากได้ของฝากอะไรบ้าง…”

“… หนาวแล้วครับ ตอนเช้า อากาศเย็นมาก ขอหมวกไหมพรมครับ เสื้ออังสะกันหนาวครับ รองเท้า ถุงเท้าครับ…” ลูกหลานแย่งกันตอบ นึกภาพเอานะครับ ภาพสามเณรเด็ก ๆ ไกลพ่อ ห่างแม่ ก็มีครูบาอาจารย์เป็นเหมือนพ่อเหมือนแม่ ล้อมหน้า ล้อมหลัง เดินตามหลวงพ่อ

ที่นี่ จะต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

ที่นี่ จะเป็นราชวิทยาลัยสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตร “เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” Pali English Program ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรต่อเนื่องจนถึงชั้นปริญญาเอก

ที่นี่ จะจัดการศึกษาบาลีพระไตรปิฎก อรรถกถา ฎีกา ฯลฯ สร้างศาสนทายาท ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เข้าถึงพระไตรปิฎกอย่างจริงจัง ฝึกอบรมจิต เจริญปัญญา ด้วยพระกรรมฐานเผยแผ่พระศาสนาสู่สากล International Pali Siha Samanera College สถานศึกษาสำหรับสามเณรแห่งแรกในประเทศไทย

ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๓ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง