อนุโมทนา​บุญ มหาอุบาสิกากรองแก้ว

อนุโมทนา​บุญ
มหาอุบาสิกากรองแก้ว​ แก้วธนาวิทย์​ นำเครื่องที่นอน​ มุ้ง​ ที่ควรแก่สมณวิสัย​ ถวายพระสงฆ์​ที่เข้าฝึกอบรมวิปัสนากรรมฐาน​ และพิธีปัจฉิมนิเทศ​ พระวิปัสสนาจารย์​ จำนวน​ ๑๕๐ รูป​ ในโครงการ​ฝึกอบรม​พระวิปัสสนาจารย์​ รุ่น​ ๑​ (พ.ศ.๒๕๖๓)​ และ​ รุ่น​ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๔)​ กำหนดเข้าพิธีปัจฉิมนิเทศ​ และรับวุฒิ​บัตร ๑๙​ -​ ๒๓​ พฤษภาคม​ ๒๕๖๕
ณ​ อุทยาน​ลาน​ธรรม​พระ​กรรมฐาน​ มหาวชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ กำแพงแสน​ นครปฐม

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง