อนุโมทนาบุญ ลุงเสรี รุ่งสว่าง ภาคเช้า ทำขวัญนาค

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๓ เมษายน ๒๕๖๖

นักร้องคุณธรรม

ภาคเช้า ทำขวัญนาค

อนุโมทนาบุญ ลุงเสรี รุ่งสว่าง เคยได้ยินมานาน เป็นนักร้องนิสัยดี มีคุณธรรม วันนี้ประจักษ์แล้ว ตั้งใจมาช่วยงาน ไม่คิดค่าตัว แถมยังนำปัจจัยที่มีผู้สมทบระหว่างทำขวัญนาค ๑๒,๕๔๐ บาท ทำบุญเป็นค่าภัตตาหารเช้า ถวายศากยบุตรสามเณรสีหะอีกด้วย

ขอให้ลุงเสรี รุ่งสว่าง ของหลาน แข็งแรง ร่ำรวย

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง