อนุโมทนาบุญ วัดอุทยานธรรมดงยาง โดยคุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ และคณะศิษยานุศิษย์

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

อนุโมทนาบุญ วัดอุทยานธรรมดงยาง โดยคุณแม่ใหญ่ ดร.แม่ชีทศพร วชิรบำเพ็ญ และคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมบุญกฐินปีนี้ ๒๒๕,๖๗๔ บาท นอกจากนั้น ท่านยังได้ทำภัตตาหารเพลถวายตลอดพรรษา ๒๕๖๕ และทำภัตตาหารเพลน้อมเกล้า สมทบภัตตาหารเพลพระราชทาน โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง