อย่าให้ใครแย่งบุญนี้ไปคนเดียว

อย่าให้ใครแย่งบุญนี้ไปคนเดียว

ถ้าไม่เห็นกับตา

ไม่ได้ยินกับหู

อาตมาก็ไม่เชื่อ

โดย อาจารย์พระครูปิยธรรมวิเทศ (ปสัณห์ ปิยธมฺโม ป.ธ.๔) เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา

เขียนเล่าไว้ให้ญาติโยมได้รับรู้

หลายท่าน หลายคน รวมอาตมาด้วย เห็นพัฒนาการที่นี่ มาตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อ มีนาคม ๒๕๖๔ อาตมาเห็นโครงการนี้ทาง Facebook : Wate Bunnakornkul จึงได้ส่งปัจจัยมาร่วมสมทบโครงการบ้าง บอกบุญญาติโยมที่อเมริกา ให้ช่วยท่านมาตามลำดับ มากบ้าง น้อยบ้างตามแต่ศรัทธา

อาตมาติดตามความเคลื่อนไหว ตลอด ๑ ปีกว่า ๆ ของการสร้างที่นี่ จากสภาพพื้นป่า ดงดอกคูณ ป่ากล้วย ป่าอ้อย ไร้สิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ และทีมงานพัฒนาที่ดินให้เป็นสถานศึกษา ให้เป็นสัปปายสถานที่เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรม อาตมาได้เห็นโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๑ เมื่อปลายปี ๒๕๖๔ และรุ่นที่ ๒ เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นกิจกรรม ฝึกอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ สำหรับเด็กและเยาวชน จัดไปแล้ว ๒ ครั้ง มีเด็กมาร่วมกิจกรรมหลายร้อย

เรียกได้ว่า เพียงแค่ ๑ ปีเศษ ๆ เท่านั้น ที่นี่ ทำงานยิ่งกว่าทำงาน ไม่รู้ท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ อาจารย์เวทย์ และทีมงานเอาเวลาไหนมาพักผ่อน ทั้งพัฒนาภูมิทัศน์ สร้างอาคารสถานศึกษา ทั้งจัดกิจกรรมฝึกอบรมพระสงฆ์ ประชาชน และเด็กยุวชน ตามอุดมการณ์ เจตนา และ วัตถุประสงค์ของการสร้างที่นี่

แต่ละกิจกรรม ที่นี่ ดูสวยงาม เป็นระเบียบมาก ภาพที่ออกมาแทบไม่น่าเชื่อว่า พึ่งเริ่มต้นได้เพียงปีเศษ ๆ เท่านั้น ภาพพระสงฆ์ศึกษาปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน เป็นร้อย ๆ รูป เด็ก ๆ ยุวชน ร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ใครที่ดูทาง Facebook อย่างเดียวก็คงคิดว่า ที่นี่มีอาคารสถานที่พร้อมแล้ว

อาตมา ก็เช่นเดียวกัน หากไม่ได้ยินกับหู ไม่ได้ดูกับตา ไม่ได้มานอนจำวัดที่นี่ หากดูภาพกิจกรรมทาง Facebook อย่างเดียว ก็คิดว่า อาคารสถานที่ฝึกอบรมกัมมัฏฐาน อาคารจัดกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ คงพร้อมแล้ว แม้เมื่ออาตมาจัดพิธีหล่อพระพุทธโลกวิวรณปาฏิหาริย์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เห็นเต้นท์โดมจัดงานได้อย่างดี อาตมาก็คิดว่า มีญาติโยมสร้างให้แล้ว

เสร็จงานวันเกิดท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ตอนนี้ โดมจัดกิจกรรม สถานที่จัดฝึกอบรมกัมมัฏฐาน สถานที่จัดอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติสำหรับเด็ก ๆ ได้รื้อจัดเก็บออกไปหมดแล้ว เหลือแต่พื้นว่างเปล่า

จึงได้กราบเรียนถามท่านเจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ได้ความว่า จัดงาน จัดกิจกรรมทุกครั้งที่นี่ ก็ใช้วิธีเช่าโดม เช่าเต้นท์ มาจัดกิจกรรม ครั้งละ ๑ แสน ถึง ๒ แสนบาท ขึ้นอยู่กับขนาดเต้นท์ จัดมาแล้ว ๓ ครั้ง ก็หมดเงินค่าเช่าเตนท์ไปแล้ว ๕ แสน ถึง ๖ แสนบาท

อาตมานอนไม่หลับอีกแล้วโยม เรียกช่างมาถาม มาวัดพื้นที่ ขนาด ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร สร้างอาคารปฏิบัติธรรมชั้นเดียว สร้างให้ถาวรเลย ราคา ๗๕๐,๐๐๐ บาท มีห้องน้ำชายหญิง ๖ ห้อง ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท

บุญใหญ่ขนาดนี้ อย่าให้ใครมาแย่งทำก่อน วางศิลาฤกษ์สร้างกันทันที วันดี ๆ ๖ ธันวาคม นี้เลย อาคารที่ฝึกอบรมศีลธรรม จรรยา สัมมาปฏิบัติ บุญนี้ ยิ่งใหญ่จริง

บุญนี้เป็นประโยชน์จริงๆ สร้างแล้วคุ้ม​ อยากให้ทุกคน ช่วยตั้งจิตอธิษฐานสวดมนต์ให้สำเร็จฉับพลันด้วย

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง