อาคารสว่างไสวด้วยบุญท่าน

อาคารสว่างไสว

ด้วยบุญท่าน

ย้อนหลังไปเมื่อปี ๒๕๖๒ อาจารย์เจ้าคุณและผม ไม่รู้จักท่าน ท่านก็ไม่รู้จักอาจารย์เจ้าคุณและผม เมื่อหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ จากพวกเราไป ท่านก็มาที่บาฬีศึกษาพุทธโฆส มาตามคำสั่งของพระกัมมัฏฐาน หลวงปู่ทอง พระพรหมมงคล ที่สั่งให้ท่านมารับมรดกธรรมที่บาฬีศึกษาพุทธโฆส หลังจากนั้นไม่นาน หลวงปู่ทอง พระพรหมมงคล ก็ละสังขาร (อยากให้ท่านที่สนใจ อ่านรายละเอียดที่เหลือเชื่อ ตาม ลิงก์ ในโพสนี้)

ท่านอาจารย์เจ้าคุณและผมไปงานบำเพ็ญกุศลศพหลวงปู่ทอง ที่วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่ ได้พบท่านอีกครั้ง อาจารย์เจ้าคุณเรียกผมเข้าไปหาท่าน ท่านปวารณา รับเป็นเจ้าภาพแผงโซลาเซลล์อาคารหลังใหม่ ที่กำลังจะก่อสร้าง

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ท่านมาทำบุญพิธีปักหมุดไม้มงคล ในที่ดินแปลงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพเสาหมุดไม้มงคล ๑๑ ต้น ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และรับเป็นเจ้าภาพแผงโซลาเซลล์ ๒,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท (สองล้านบาท)

นี่คือ จุดเริ่มต้น ให้ท่านได้แปลงสินทรัพย์ของท่านให้เป็นอริยทรัพย์ วันนี้ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาคารสว่างไสวแล้ว ด้วยบุญท่าน

<<<>>>

ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ ถวายที่ดินส่วนตัวท่าน ๙๒ ไร่ คิดเป็นเงิน โดยเฉลี่ยไร่ละ ๗๐๐,๐๐๐ – ๘๐๐,๐๐๐ บาท ติดถนนลาดยางเข้าไป ราคามูลค่าเกือบ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดสิบห้าล้านบาท) (พระอาจารย์วีระ ธมฺมวิริโย และชาวสิงคโปร์ ซื้อถวายเพิ่ม รวมปัจจุบัน ๑๐๖ ไร่) ปวารณาสร้างวัดพระอารามและโรงพยาบาล มีมูลค่าอีกมากมายที่ยังคาดประมาณมิได้

<<<>>>

ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยได้ยินคำว่า “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” แต่ท้ายที่สุด เป็นอุบาสิกาท่านเดียวที่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง เชียงใหม่) แนะนำบอกทางบุญ ให้ตรงมาที่ “บาฬีศึกษาพุทธโฆส” ก่อนที่หลวงปู่ทองจะละสังขารไม่กี่สัปดาห์

นี่คือ มหาอุบาสิกา ผู้เกิดมาเพื่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ โดยแท้

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๑ https://bit.ly/388hq6Y

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๒ https://bit.ly/3gooXmK

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๓ https://bit.ly/3kghnfc

มหาอุบาสิกาภัสส์กุญช์ ตอนที่ ๔ https://bit.ly/3zn1biv

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง