อาจารย์มหาดำ ศิษย์เอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ความเจริญของลูกหลาน ความรุ่งเรืองของศาสนา

อาจารย์มหาดำ

ศิษย์เอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ความเจริญของลูกหลาน

ความรุ่งเรืองของศาสนา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ อาจารย์เจ้าคุณพระราชสุวรรณเวที (สันติ สนฺติญาโณ ป.ธ.๖) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณคีรี เจ้าคณะแขวงอรุณอมรินทร์ ผมเรียกท่านด้วยความคุ้นเคย พระอาจารย์มหาดำ วัดขี้เหล็ก ผมรู้จักท่าน ตั้งแต่ผมเป็นสามเณร คณะ ๑๑ วัดชนะสงคราม ท่านมากราบเยี่ยมอาจารย์เจ้าคุณพระศรีสุทธิพงศ์ (สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติ มรณภาพแล้ว) บ่อยครั้ง ท่านเป็นกำลังสำคัญ ในการสร้างสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เป็นศิษย์เอกหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง อุทัยธานี ได้นำพาพระศรีสุทธิพงศ์ ไปกราบหลวงพ่อฤาษีลิงดำ พร้อมทั้งได้ประสานขอทุนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ มาพิมพ์ตำราคัมภีร์สัททาวิเสสหลายคัมภีร์ ทั้งยังได้ขอเมตตาทุนทรัพย์มาร่วมสมทบสร้างร่วม ๆ ๓ ล้านบาท ในสมัยเริ่มแรกตั้งแต่ปี ๒๕๓๐

ท่านมาเยี่ยมให้กำลังใจท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ท่านติดตามข่าวกิจกรรมที่นี่มาตลอด ชื่นชมยินดีที่ทำงานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง อยากมาเยี่ยมชมนานแล้ว แต่ติดปัญหาสุขภาพ เมื่อหายคลายบรรเทาแล้วจึงได้รีบมา เห็นลูกหลานสามเณรเกือบ ๒๐๐ รูป เต็มลานกิจกรรม เสียงสวดมนต์สาธยายพระบาลีดังลั่นทุ่ง เห็นแล้วชื่นอกชื่นใจ นี่คือ ความรุ่งเรืองของพระศาสนา

อาจารย์เจ้าคุณพระราชสุวรรณเวที ได้มอบปัจจัยถวายสมทบโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย เป็นปัจจัย ๕๐,๐๐๐ บาท

กราบสาธุ สาธุ ในเมตตาครับ

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง