อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ฝันไว้ “เราต้องสร้างศาสนทายาทเพื่อการเผยแผ่ในโลกอนาคต”

มหาวชิราลงกรณ

บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

สภาพบรรยากาศ ห้องเรียน (อาคารเรียนชั่วคราว)

ที่นี่ บวร บ้าน วัด โรงเรียน

จะต้องอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน

บริหารจัดการให้ยิ่งกว่าวัด

ฝึกหัดจัดความรู้ให้ยิ่งกว่าโรงเรียน

อาคารเรียน “เตปิฏกบาลีสิกขาคาร” สร้างด้วยทุนพระราชทาน จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๖๖ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ท่านปรับปรุงอาคารกุฏิที่พักสงฆ์ที่ ดร.ภัสส์กุญช์ โสภณอนันต์กิจ สร้างถวายหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวชิรเวที (พระมหาบรรจบ ขนฺติโก) เมื่อปี ๒๕๕๑ ให้เป็นทั้งที่พักและห้องเรียนธรรมบาลีชั่วคราว

กราบขอบพระคุณ อาจารย์เจ้าคุณพระศรีสุทธิเวที (ขวัญ ถิรมโน) ผศ.ดร. พร้อมคณะศิษย์ อุปถัมภ์คอมพิวเตอร์มือสอง แม้เครื่องจะ พ.ศ.เก่า แต่แรงพอที่จะลงโปรแกรมเรียนธรรมศึกษาและบาลีที่ผมออกแบบพัฒนาให้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่อาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ฝันไว้ “เราต้องสร้างศาสนทายาทเพื่อการเผยแผ่ในโลกอนาคต” ประสบการณ์ด้านการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เรียนสอนสอบธรรมศึกษาและบาลี ที่ผมมีและสั่งสมไว้ บัดนี้ มีคนสืบต่องานแล้ว และต้องทำได้ดีกว่าคนรุ่นเก่าอย่างอาจารย์เจ้าคุณและผมอย่างแน่นอน

ปีนี้ แม้ยังไม่เปิดเป็นทางการ ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระธรรมวชิราจารย์ ก็ยินดีรับบุตรหลานของท่านเข้ามาฝึกฝน ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ ทำวัตรสวดมนต์ ท่องนวโกวาท ท่องบาลีไวยากรณ์ เป็นภาษาอังกฤษ Pali English Program

ขณะนี้ มีศากยบุตรสามเณรสีหะ ๑๒ รูป เริ่มรับการฝึกอบรมพื้นฐาน สนุกสนาน “ที่นี่ จะต้องอบอุ่น เหมือนอยู่บ้าน” รับรุ่นที่ ๑ / ๒๕๖๖ เพียง ๓๐ รูป เท่านั้น

ร่วมบุญบารมี : ธ.กรุงไทย สาขาศาลายา มูลนิธิสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส เลขที่ : 459-0-68567-1

ติดต่อสอบถาม

พระธรรม​วชิรา​จารย์​ รศ.ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

แม่ชีจิราภรณ์ ชวะศิริ

๐๖๒ – ๒๖๒ – ๒๖๙๓

ป้ายชื่อทางเข้ามหาวชิราลงกรณ

>>> https://goo.gl/maps/Gvg6QCLbeALD7huP7

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง