อุทยานลานธรรม พระกัมมัฏฐาน

อุทยานลานธรรม
พระกัมมัฏฐาน
แนวคิด​ Landscape​ การสร้างและพัฒ​นา​วิทยาลัยบาลีเถรวาท​ ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ​ ของพระ​เทพ​สุวรรณ​เมธี
“… หลวงพ่อพระมหาบรรจบ เล่าให้ฟังว่า ๑๕​ ปี​ ผ่านมาแล้ว​ ท่านนั่งปักกลดอธิษฐานจิต ตรงนี้ อาตมาจึงคิดและออกแบบ ที่นี่ ให้เป็นเนินดินกลางน้ำ เชื่อมด้วยสะพาน อยากทำส่วนนี้ ให้เป็นอุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน อาตมา อยากให้ตรงนี้ เป็นที่นั่งสาธยายพระบาลี และเจริญพระกัมมัฏฐาน ทำให้เป็นที่นั่งสำหรับสามเณรของอาตมา ก็พอแล้วโยม … “


๖ มีนาคม วันนี้ มหาอุบาสิกา ผู้เป็นเจ้าภาพ ขนหิน เครื่องจักร คนงาน มาเอง (ไม่ประสงค์ออกนาม จนกว่าจะทำให้แล้วเสร็จ) เดินทางมาสั่งงานกำกับช่างด้วยตัวท่านเอง ท่านปวารณาว่า “… ท่านเจ้าคุณ ปรารถนาให้เป็นแบบใด ก็จะทำถวายให้เป็นดังเช่นจินตนาการ…”

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง