เกาะกลางน้ำ ลานพระกัมมัฏฐาน

มหาวชิราลงกรณ
บาลีเถรวาทราชวิทยาลัย
เตรียมอุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน ให้ทันใช้งานฝึกอบรมกัมมัฏฐาน ๑๓ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พระนวกะ ๑๐๘ รูป อุปสมบทหมู่วาระอายุวัฒนมงคล ครบ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน
เกาะกลางน้ำ ลานพระกัมมัฏฐาน
งานวิจิตร ประณีตตระการตา
เกิดจากจิตอันประณีตอ่อนโยน
หากใครมาเยี่ยมชมโครงการสร้างมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย ขณะนี้ จะพบงานอันวิจิตรสวยงามอย่างหนึ่งที่ช่างกำลังดำเนินการ ณ อุทยานลานธรรมพระกัมมัฏฐาน อุบาสิกากรองแก้ว แก้วธนาวิทย์ ท่านสร้างอุทยานลานธรรม นำหินมาประดับตกแต่งถวาย ทำมาอย่างต่อเนื่อง

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง