เดินเท้า เข้ากราบหลวงปู่

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เดินเท้า เข้ากราบหลวงปู่

ปีที่ ๑๐๐ ครบรอบวันคล้ายวันเกิด พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร วัดรางหมัน) พระธรรมวชิราจารย์ เดินนำพระวิปัสสนาจารย์ ศากยบุตรสามเณรสีหะ และพระสงฆ์นวกะ โครงการอุปสมบทหมู่ ๑๐๘ รูป และปฏิบัติกัมมัฏฐาน อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ระหว่างวันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมทั้งหมด ๑๓๐ รูป

เดินธรรมจาริก ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร ไปยังวัดรางหมัน เพื่อร่วมมุทิตาสักการะ อายุวัฒนมงคล ๑ ศตวรรษ ๑๐๐ ปี พระราชมงคลวชิราคม (หลวงปู่แผ้ว ปวโร)

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง