เด็ดเดี่ยว​ กล้าหาญ สามเณรใจสิงห์

เด็ดเดี่ยว​ กล้าหาญ

สามเณรใจสิงห์

ศากยบุตรสามเณรสีหะ

๙ พฤษภาคม​ ๒๕๖๖

สามเณรยุวชน คือ กำลังของพระศาสนา ควรเติบโตด้วยการหล่อหลอม ทั้งปริยัติ และ ปฏิบัติ อย่างน้อย ได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีแห่งพระธรรม อบรมบ่มนิสัยตั้งแต่เยาว์วัย

ทุกรูปตั้งใจปฏิบัติตามคำแนะนำพร่ำสอน​ ให้สมกับนาม​ “ศากย​บุตร​สามเณร​สี​หะ” แห่งมหาวชิราลงกรณ​บาลี​เถรวาท​ราช​วิทยาลัย​ มหาวิทยาลัย​สำหรับ​สามเณร​แห่งแรกในประเทศ​ไทย​

ในขณะที่หมู่มนุษย์​พากันหลับไหล​ แต่มีสามเณร​เด็ก​ ๆ​ ยุวชนกลุ่มหนึ่ง​ กำลังฝึกตน​ อบรมบ่มเพาะในเส้นทางธรรม​ให้สามารถดำรงชีวิต​ในเพศบรรพชิต​ต่อไปได้​ เข้าใจหลักอารักขกัมมัฏฐาน​ ปฏิบัติเลือกนำมาใช้ได้อย่างเหมาะสม​ หากแม้นพลัดพรากจากพระศาสนา​ ก็จะมีหลักธรรมไว้ปกปักรักษา​ตนเอง​

อสุภกัมมัฏฐาน​ ฝึกต่อสู้​กับความรัก

เมตตา​ ฝึกระงับดับโทสะ

มรณานุสติ​ ป้องกันความประมาท

พุทธานุสสติ​ สำหรับสร้างพลังใจ

ศากยบุตรสามเณรสีหะ ๕๓ รูป จากมหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม อบรมหลักสูตร “อารักขกัมมัฏฐาน” เตรียมความพร้อมเข้าสู่หลักสูตร เตปิฏกบาลีศากยสีหะ” เป็นเวลา ๗ วัน ๗ คืน ระหว่างวันที่ ๕ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ ภูถ้ำพระ ภูผาผึ้ง และป่าช้านาน้อย เทือกเขาภูพาน กาฬสินธุ์ ฝึกอบรมการสมทานธุดงควัตร และปฏิบัติพระกัมมัฏฐาน โดย พระมหาสุภา ชิโนรโส ป.ธ.๙ สามเณรนาคหลวงปี ๒๕๓๕

เชิญ​บริจาค​สมทบตามศรัทธา

สนับสนุนอุปถัมภ์โครงการ

ธนาคารกรุงไทย สาขากำแพงแสน

ชื่อบัญชี : กองทุนพัฒนาศากยบุตรสามเณรสีหะ

เลขที่บัญชี : 726-0-74493-6

ติดต่อสอบถาม

พระธรรมวชิราจารย์ รศ.ดร.

รักษาการผู้อำนวยการ มหาวชิราลงกรณบาลีเถรวาทราชวิทยาลัย

๐๙๒ – ๖๙๔ – ๘๘๘๓

รศ.ดร. เวทย์ บรรณกรกุล

ผู้รับผิดชอบโครงการ

๐๘๑ – ๙๔๓ – ๒๖๖๕

Home
ข่าวสาร
เรียนบาลี
แบบแปลน
ที่ตั้ง